[hfe_template id='3726']
  • Radno vreme

    07:00h - 24:00h

  • KONTAKT TELEFON

    +381 63 461 111

  • POZOVITE ODMAH
SOKOBANjA 2020

SOKOBANjA 2020

Sokobanja je lociarana u središnjem delu jugoistočne Srbije, u istoimenoj kotlini, na nadmorskoj visini oko 400 m i sa svih strana je „ograđena“ planinama – Rtnjem na severu, Ozrenom na jugu, Devicom na jugoistoku, Slemenom na istoku i Bukovikom na zapadu.Od autoputa E -75 udaljena je oko 30 kilometara, od Niša i niškog aerodroma 60 kilometara, od Beograda oko 230 kilometara, a od Novog Sada oko 320 kilometara.Kroz Sokobanju protiče reka Moravica koja na zapadu kotline gradi Bovansku klisuru.Najniže delove Sokobanje odlikuju umerene klimatske karakteristike, koje odgovaraju obeležjima srednje visinske klime, a u obodnim planinskim delovima teritorije zastupljen je planinski klimatski tip.Glavne karakteristike ovog područja su topla leta i hladne, oštre zime. Prostor Sokobanje karakterišu klimatske karakteristike koje joj daju obeležja klimatskog lečilišta, odnosno vazdušne banje jer u okolini Sokobanje nema nijednog zagadjivača vazduha. Osim ovoga, za Sokobanju je karakteristična ruža vetrova koja se formira iznad kotline, kao i bogatstvo vazduha negativnim jonima.Sokobanja poseduje šest termomineralnih izvora koji se koriste u lečenju različitih oboljenja. Osim toga ovi izvori pogoduju prevenciji, pa se poslednjih godina sve više koriste i za odmor i rekreaciju turista.

[hfe_template id='3758']